بنی آدم اعضای یکدیگرند

 

که در آفرینش ز یک گوهرند

 

چو عضوی به درد آورد روزگار

 

دگر عضوها را نماند قرار

 

با سلام خدمت هم وطنان عزیزم 

این روزها که زمین زیر پای برادر و خواهر ما در استان های تبریز  رو خالی کرده بیاییم رسم جوان مردی و ایرانی بودن رو به همه نشون بدیم و بگیم ایرانی در هر قوم و مذهبی باشه  هوای همدیگر رو دارن و به هم کمک می کنند .

 

پس ایرانی بشتاب ............